Almindelige betingelser

INTRODUKTION

Denne side (og de dokumenter, der henvises til på siden) udgør de Almindelige Betingelser ("Almindelige Betingelser"), som regulerer, hvordan du som besøger, registreret medlem med medlemskonto eller gæst til et registreret medlem må bruge vores websted http://www.photobox.dk ("Websted" eller "Webstedet"). Webstedet stilles til rådighed og administreres af Photobox SAS ("vi", "vores" eller "os"). Læs venligst disse Almindelige Betingelser grundigt igennem, inden du begynder at anvende Webstedet. Din fortsatte anvendelse af Webstedet indebærer, at du accepterer, at disse Almindelige Betingelser gælder for Webstedet, for din anvendelse af det og for de tjenester, som vi stiller til rådighed.

De tjenester, vi stiller til rådighed via Webstedet, må kun anvendes i overensstemmelse med disse Almindelige Betingelser. Tjenesterne omfatter blandt andet:

 • Muligheden for at overføre digitale billeder til Webstedet eller muligheden for at sende digitale billeder til os via e-mail med henblik på, at vi skal overføre dem til Webstedet for din regning;
 • Muligheden for at bestille udskrifter af digitale billeder, som er blevet overført til Webstedet;
 • Muligheden for at bestille produkter med tryk af de digitale billeder, som er overført til Webstedet, eller af billeder, som du har sendt til os med henblik på, at vi skal overføre dem for din regning; og
 • Muligheden for at bestille andre produkter eller tjenester via Webstedet.

Du skal være over 18 år for at anvende Webstedet og de tjenester, vi stiller til rådighed.

Vi forbeholder os ret til at ændre, modificere eller revidere disse Almindelige Betingelser ved at lave tilføjelser heri. Gennemførte ændringer gælder fra det tidspunkt, hvor ændringerne tilføjes, for din anvendelse af Webstedet og de tjenester, vi stiller til rådighed. Disse Almindelige Betingelser er bindende for dig, og det forventes derfor af dig, at du løbende kontrollerer dette dokument for at blive gjort opmærksom på eventuelle ændringer, vi har gennemført.

Vigtigt: Din lagring af billeder hos PhotoBox, kan ikke anvendes som primær lagring af dine billeder eller sikkerhedskopier af dine billeder. Det er helt og aldeles dit eget ansvar at opbevare dine billeder sikkert et andet sted, da vi ikke kan garantere at fortsætte med at lagre dine billeder på webstedet. Selvom vi har en omkostning ved at opbevare dine digitale billeder, og andet indhold på din medlemskonto, beder vi dig ikke betale for denne lagringsservice. Imidlertid tilbyder vi kun lagring af billeder for medlemmer, som er aktive på et vist minimalt niveau. Derfor skal ethvert medlem logge ind på sin konto mindst én gang i løbet af 24 måneder, for at bevare de billeder, som er opbevaret på den pågældende konto. Hvis du derimod ikke logger ind på din konto inden for 24 måneder, forbeholder Photobox sig retten til at fjerne dine billeder permanent – inklusive dine billeder, fotoprodukter og andet indhold fra din konto, og du har derefter ingen adgang til disse. HUSK: Vær sikker på at opbevare dine billeder et andet sted, så du ikke er afhængig af PhotoBox' lagring, da dine billeder fjernes hvis din konto er inaktiv i 24 måneder. Vi informerer medlemmer per e-mail, i tilfælde af at billeder fjernes fra medlemskontoen.

DIN MEDLEMSKONTO

Du kan oprette en medlemskonto i henhold til disse Almindelige Betingelser ved at udfylde vores registreringsformular. Når din registrering er blevet accepteret, og frem til afslutning af din medlemskonto, vil du have mulighed for at anvende de tjenester, vi tilbyder. Bemærk, at der for visse tjenester gælder tillægsbestemmelser, som du skal godkende for at kunne bestille den form for tjenester.

Under registreringsprocessen vil du blive forespurgt om din e-mail-adresse. Såfremt e-mail-adressen tilhører en anden person end dig, forbeholder vi os ret til at afslutte din medlemskonto med omgående virkning uden forudgående underretning.

Hver registrering gælder for en enkelt bruger.

Du skal også angive et password for at kunne komme ind på din medlemskonto og for at få adgang til de billeder, som er overført. Vi tillader ikke, at du deler dit password med nogen anden person. Du har pligt til altid at beskytte dit password og opbevare det på en sikker måde. Du er ansvarlig for eventuel skade og tab som følge af uautoriseret adgang til din konto, som skyldes din undladelse af at beskytte og opbevare dit password på en sikker måde.

Det er gratis at åbne en medlemskonto hos os. Derimod kan andre produkter og tjenester, som vi stiller til rådighed, være forbundet med omkostninger. Når du bestiller produkter eller tjenester, som er forbundet med omkostninger, skal du angive dit kredit-/betalingskortnummer samt andre personlige oplysninger, for at vi skal kunne gennemføre din bestilling. Omkostningen for produkter eller tjenester vil blive trukket på dit kredit-/betalingskort, når vi har accepteret din bestilling.

Såfremt du angiver et ugyldigt kredit-/betalingskortnummer eller betaler med et kredit-/betalingskortnummer, som tilhører en anden person, forbeholder vi os ret til at afslutte din medlemskonto med omgående virkning uden forudgående underretning.

For at være et "Aktivt Medlem", skal du minimum handle et fotoprodukt (inklusive billeder og forstørrelser) per år.

Hvis din konto har været inaktiv i mere end et år, forbeholder PhotoBox sig retten til, efter at have sendt et elektronisk brev mindst 15 dage forinden, at kunne:

(I) Opsige hele eller dele af dit medlemsskab

(II) Ekskludere dig fra vores side og/eller services

(III) Slette alle elementer, heriblandt dine brugerinformationer, kommunikation, visninger, fotoalbum, billeder, filer og produkter gemt på dit initiativ (alt indhold) på siden.

BILLEDER

Du kan selv overføre billeder til Webstedet. Billederne skal være i JPEG-format. For yderligere vejledning og information om billeder og overførsel kan du besøge vores Hjælp-sider.

Billeder, som overføres af dig eller af os for din regning, vil med forbehold for de begrænsninger, som fremgår af disse Almindelige Betingelser, være tilgængelige for dig i et album, som du har adgang til via din medlemskonto ved at anvende din e-mail- adresse og dit password.

Du kan dele dine album og billeder med andre ved at give dem adgang til disse ("Gæster"). Det kan du gøre ved enten:

 • at anvende Webstedet til at tillade adgang til dine album for offentligheden; eller
 • at anvende Webstedet til at tillade adgang til dine album for de Gæster, du har udvalgt ved at angive deres e-mail-adresser.

Ved at dele album og billeder garanterer du, at du har modtaget det nødvendige samtykke fra relevante tredjeparter, og at denne tilrådighedsstillelse ikke krænker nogen tredjeparts rettigheder.

Dine Gæster har ret til at købe udskrevne produkter, komme med kommentarer og anmelde stødende materiale for de billeders vedkommende, som du har givet dem adgang til. Vi kan ikke holdes ansvarlige for nogen foranstaltning gennemført af dine Gæster, som du har givet adgang til dine album og billeder.

Du skal ikke udpege Gæster, såfremt du ikke ønsker, at de skal have ret til at bestille udskrevne produkter med billeder fra dit album.

Du kan når som helst slette billeder, som er blevet overført af dig selv.

OPBEVARING AF BILLLEDER

PhotoBox SAS tilbyder sine aktive medlemmer muligheden for at gemme sine digitale billeder, som er overført til deres konto.

PhotoBox SAS forbeholder sig derimod retten at begrænse brugen af lagringstjenesten og bestemme blandt andet uden at begrænse:

(I) En maksimumsplads på PhotoBox's servere som bruges til opbevaring af dine billeder

(II) En begrænsning af antallet af adgange til denne tjeneste over et givet tidsrum (og også hvad gælder en maksimums besøgstid for hver gang)

(III)Vi forbeholder os også retten til at ændre på billeder, for at forbedre lagerpladsen, herunder: komprimering, størrelsesreducering, nedskalering samt konvertering af format. Vi stræber efter at bevare billeder af tilstrækkelig kvalitet til brug for personlige produkter, men visse tab og ændringer af detaljer kan forekomme ved nærmere eftersyn.

Hvis der skulle opstå ændringer i dette, vil du modtage en email 30 dage inden eventuelle ændringer

PhotoBox giver ingen garantier mod sletning eller fejl i lagringsmediet, dette gælder også for alle informationer, oplysninger eller andet indhold som er kommunikeret genne denne tjeneste.

Hvis din medlemskonto er inaktiv, forbeholder vi os retten til at slette dine billeder.

Når du overfører billeder til din konto, vil de blive placeret i et midlertidigt album i 30 dage - medmindre du opretter et album med navn, eller tilføjer de nye billeder i et eksisterende album. Efter de 30 dage, vil billederne i det midlertidige album blive slettet automatisk, medmindre du flytter billederne til et permanent album.

Vær sikker på at gemme dine billeder sikkert et andet sted, da vi ikke anbefaler at bruge vores websted som sikkerhedskopi for dine billeder. Vi har ingen garanti for at opbevare dine billeder eller fotoprodukter på ubestemt tid, og vi er ikke ansvarlige for eventuelle tab eller sletning af dine billeder eller andet indhold på din medlemskonto.

HVAD HAR DU RET TIL AT GØRE

Du har adgang til alle dele af Webstedet, som ikke er beskyttet med et password. Adgang til visse dele af webstedet er kun mulig, hvis du har et gyldigt password. Det er ikke tilladt at besøge disse dele uden et gyldigt password.

Du har ret til at udskrive et ubegrænset antal af dine egne billeder. Udover dine egne billeder, har du kun i hvert enkelt tilfælde ret til at udskrive en kopi af en individuel side eller dele af en side til eget brug.

HVAD HAR DU IKKE RET TIL AT GØRE

Du har ikke ret til at anvende Webstedet (eller at kopiere eller anvende nogen form for materiale fra Webstedet) til andre kommercielle formål, der ikke er omfattet af din aftale med os. Dette omfatter også retten til at give andre adgang til dine album og fotos mod betaling eller til noget andet kommercielt formål.

Du har ikke ret til at fjerne ophavsretlige, varemærkeretlige eller andre immaterialretlige symboler i noget materiale, fra nogen former for kopier eller fra udskrevne produkter hentet på Webstedet.

Du har ikke ret til at registrere mere end en medlemskonto til én og samme person uden vores forudgående skriftlige godkendelse. Adfærd, der strider mod denne bestemmelse, kan resultere i opsigelse af din medlemskonto med omgående virkning.

Du har ikke ret til at overføre, e-maile til os eller bestille udskrevne produkter, som f.eks. indeholder :

 • materiale, der krænker andre personer;
 • materiale, som er pornografisk, uanstændigt, upassende eller stødende;
 • materiale, som opfordrer til diskrimination baseret på, men ikke begrænset til, race, køn, religion, nationalitet, handicaps, seksuel præference eller alder;
 • materiale, som kan fremkalde had eller vold mod nogen person eller gruppe;
 • materiale, som risikerer at være misledende for andre personer;
 • materiale, som er blasfemisk;
 • materiale, som vedrører eller har relation til en kriminel handling;
 • materiale, hvis anvendelse eller indgreb krænker en tredjeparts ophavsret, varemærkeret, databaseret eller andre immaterielle rettigheder;
 • materiale, som er skabt i modstrid med en juridisk forpligtelse over for en tredjepart, i form af forpligtelser baseret på aftaler eller fortrolighed;
 • materiale, som opfordrer til illegale aktiviteter;
 • materiale, som truer, misbruger eller krænker andre personers ret til privatliv;
 • materiale, som forårsager irritation, gener eller unødig ængstelse hos andre personer;
 • materiale, som risikerer at chikanere, oprøre, vanære, skabe ængstelse hos eller forarge andre personer;
 • materiale, som anvendes til at imitere andre personer eller til fejlagtigt at præsentere din identitet eller din tilknytning til andre personer;
 • materiale, som giver indtryk af, at det stammer fra os, hvis dette ikke er tilfældet;
 • materiale, som opfordrer til, fremmer eller støtter illegale aktiviteter som f.eks., men ikke begrænset til, krænkelse af ophavsrettigheder eller datamisbrug; eller
 • materiale, som i øvrigt strider mod gældende lovgivning eller forskrifter.

Du tillader PhotoBox SAS at kontrollere, eller at få en tredjepart til at kontrollere, alt indhold på kontoen, til enhver tid og uden forvarsel. PhotoBox SAS kan dermed beslutte til enhver tid, betinget og uden varsel, at slette alt indhold, eller endda slette kontoen, jf. betingelserne i artiklen "Opsigelse af medlemskonto", hvis dette indhold modsiger sig reglerne for brug af webstedet, uden nogen form for forpligtelser, og med forbehold til opførelse af de pågældende retslige myndigheder.

OVERFØRTE BILLEDER OG MATERIALE

Selv om overførslen af visse typer billeder til Webstedet er forbudt, kan vi ikke kontrollere eller har vi ikke mulighed for at overvåge indholdet på Webstedet. Det er muligt, at der kan forekomme billeder eller andet materiale på Webstedet, som er ulovligt eller stødende, og som strider mod de ovenfor beskrevne begrænsninger for indholdet. Vi tager intet ansvar for sådanne billeder eller materiale. Kontakt os venligst med det samme, hvis du opdager sådanne billeder eller materiale.

Vi forbeholder os ret til efter egen vurdering at kontakte politiet, anklagemyndigheden eller andre retshåndhævende myndigheder, hvis vi bliver opmærksomme på, at der foregår noget ulovligt, eller der har foregået noget ulovligt i relation til Webstedet inklusive, men ikke begrænset til, overførsel af eller fremsendelse af billeder via e-mail, som strider mod de ovenfor beskrevne begrænsninger for indholdet. Vi kan i den forbindelse til de retshåndhævende myndigheder overdrage kopier af billeder eller materiale og i tilknytning hertil give disse myndigheder adgang til de personoplysninger, vi har.

Vi forbeholder os ret til uden forudgående underretning efter egen vurdering at slette eller fjerne billeder, som er overført, sendt per e-mail eller indleveret til udskrift i modstrid med disse Almindelige Betingelser.

Vi forbeholder os ret til at afvise at stille yderligere tjenester til rådighed for personer, som ikke overholder disse Almindelige Betingelser.

Du har pligt til at holde os, vores repræsentanter og medarbejdere skadesløse vedrørende krav, fordringer, skadeserstatning, ansvar, omkostninger og udgifter, der skyldes :

 • din eller dine Gæsters anvendelse af Webstedet i modstrid med disse Almindelige Betingelser;
 • krav om, at din eller en for din regning gennemført overførsel eller fremsendelse per e-mail af billeder udgør en krænkelse af en tredjeparts ophavsret, varemærkeret eller anden immateriel rettighed, eller som i øvrigt er i modstrid med love eller forskrifter; eller
 • krav om, at vores behandling, udskrift eller anden procedure i forbindelse med billeder, du har overført eller fremsendt per e-mail eller for din regning, udgør en krænkelse af en tredjeparts ophavsret, varemærkeret eller anden immateriel rettighed, eller som i øvrigt er i modstrid med love eller forskrifter.

RETTIGHEDER

Du beholder alle immaterielle rettigheder, inklusive den ophavsret, du har til de billeder, du har overført til Webstedet, eller som du har e-mailet til os. Vi er ejer af eller ejer licensen til alle immaterielle rettigheder til vores hjemmesider.

Vi forbeholder os ret til efter egen vurdering at slette, fjerne eller afslå at vise materiale i dit fotoalbum.

Vi forbeholder os ret til at vise, ændre, udskrive, overføre eller distribuere billeder, som du har overført eller e-mailet til os, for at vi skal kunne stille de tjenester til rådighed, som vi tilbyder via Webstedet i overensstemmelse med disse Almindelige Betingelser.

En forudsætning for, at du skal kunne anvende Webstedet og de tjenester, vi stiller til rådighed, er, at du har rettighederne til at kopiere, overføre og på anden måde anvende disse billeder i relation til Webstedet og til at tillade os at behandle og på anden måde anvende billederne i henhold til disse Almindelige Betingelser.

Du har ikke ret til at overføre, e-maile til os, bestille udskrifter fra os eller på anden måde behandle billeder eller andet materiale i relation til Webstedet, som du ikke har rettigheder til at behandle på en sådan måde, eller til at tillade os at anvende sådanne billeder eller andet materiale i henhold til disse Almindelige Betingelser. F.eks. har du ikke ret til at tage fotos fra andre websteder eller andre publikationer og på nogen måde anvende dem, hvis du ikke har fået tilladelse til at gøre det fra ejeren af den pågældende rettighed.

DRIFT AF WEBSTEDET

Vi kan uden forudgående underretning ændre på Websidens format og indhold eller på ethvert af de produkter eller tjenester, som vi stiller til rådighed.

Vi har ret til uden forudgående underretning at afslutte eller lukke Webstedet (eller at afslutte eller lukke for adgangen til ethvert af de produkter eller tjenester, som vi stiller til rådighed) på grund af support eller vedligeholdelse med henblik på at opdatere indholdet.

Vi opfordrer dig til at opbevare sikkerhedskopier af alt materiale, som du overfører til Webstedet eller på anden måde stiller til rådighed for os. Vi påtager os intet ansvar for at oprette sikkerhedskopier eller for tab, fjernelse eller forvanskning af billeder eller andet materiale, som er overført til Webstedet eller på anden måde er blevet stillet os til rådighed.

PERSONOPLYSNINGER

De personoplysninger, som du stiller os til rådighed via Webstedet, vil kun blive anvendt i overensstemmelse med vores Persondatapolitik. Vi beder dig læse den grundigt igennem, inden du fortsætter.

Det, at du stiller dine personoplysninger til rådighed for os, betragtes som værende din accept af, at disse behandles i henhold til vores Persondatapolitik.

TJENESTER OG PRODUKTER

Når du har bestilt en vare eller tjeneste via Webstedet (inklusive bestilling af udskrifter), anses bestillingen ikke for at være accepteret, før du har modtaget en bekræftelse fra os herom. Denne bekræftelse kan fremsendes til dig enten via e-mail eller per brev.

Vi forbeholder os ret til efter egen vurdering at træffe afgørelse om at acceptere en bestilling fra dig.

Hvis en udskrift af et produkt er gennemført, men endnu ikke er sendt til dig, og det opdages, at dette er i strid med disse Almindelige Betingelser, sender vi ikke produktet til dig eller til en Gæst, som har bestilt det. Vi kan tilbagebetale hele eller dele af den betaling, der har fundet sted i forbindelse med en sådan ordre, men forbeholder os ret til at tage betaling, som om de udskrevne billeder var blevet sendt til dig.

For at sikre kontinuiteten i vores service forbeholder vi os ret til også at anvende andre former for fotopapir ved udskrifter end de, der fremgår af Webstedet.

Der kan periodevis blive tilbudt gratis udskrevne produkter som en del af markedsføringsforanstaltninger eller konkurrencer. Størrelsen på gratis fotoudskrifter er 10x15 og 11x15cm. Der kan kun stilles krav om gratis udskrevne produkter som en del af en online-bestilling på Webstedet. Porto og pakkegebyrer vil, såfremt intet andet fremgår, blive opkrævet og skal betales med kredit-/betalingskort eller via din medlemskonto.

Der kan periodevis blive offentliggjort tilbudskoder på Webstedet som en del af vores markedsføring. Disse kan indeholde tilbud om et antal gratis udskrifter af produkter eller rabat på en bestilling. Tilbudskoder kan kun anvendes ved online- bestilling via Webstedet. Det maksimale antal tilbudskoder, der må anvendes ved en bestilling, kan være angivet. Såfremt intet andet fremgår, opkræves der porto- og pakkegebyrer for bestillinger, hvor der anvendes tilbudskoder. Der kan gælde yderligere betingelser, og i så fald vil det være angivet i forbindelse med den pågældende tilbudskode.

Vi bestræber os på at besvare al korrespondance hurtigst muligt. Et sådant svar kan enten ske per e-mail eller brev.

OPSIGELSE AF MEDLEMSKONTO

Du kan opsige din konto ved at kontakte os per e-mail eller brev. Du kan blive opfordret til at forelægge dokumentation for, at du ejer den medlemskonto, som skal opsiges. Din medlemskonto ophører så hurtigt, som det praktisk er muligt, efter modtagelsen af din opsigelse.

Vi forbeholder os ret til at opsige din medlemskonto uden forudgående underretning og uden at behøve at opgive årsagerne til dette.

Når din medlemskonto er afsluttet, fjernes dit fotoalbum fra Webstedet, og dit password vil ikke længere være gyldigt til at besøge de password-beskyttede dele af Webstedet.

FORTRYDELSESRET, REKLAMATION OG RETURVARER

Fremkaldelse af fotos er en specialfremstillet varer, og der er som udgangspunk ikke fortrydelsesret fra vi igangsætter fremkaldelsen.

Vi tilbyder alle vores kunder en "tilfreds eller pengene tilbage-garanti". Det betyder, at du som kunde har ret til at fortryde din bestilling og få godtgjort det beløb, du har betalt. For at gøre brug af denne rettighed skal du give os besked senest en uge, efter at du har modtaget produktet, og i forbindelse hermed sende produktet retur til os. Omkostningerne til at sende produktet retur betales af dig som kunde. Vi accepterer udelukkende at modtage produkter, som returneres i originalemballage, og som sendes til følgende adresse: PhotoBox - Box 9145 - SE-202 26 Malmö - Sweden. Produkter, som sendes retur i beskadiget eller ufuldstændig tilstand godtgøres ikke.

Når du handler på photobox.dk har du 24 måneders reklamationsret. Reklamation og eventuelle krav vedrørende bestilte produkter skal være os i hænde senest tredive (30) dage, eller for dig som forbruger senest to måneder efter at du har opdaget fejlen. Forsinkelse i leveringen skal reklameres inden for en rimelig tid efter den forventede levering af produktet. Produkter med fejl skal sendes retur til os i forbindelse med reklamation, før der kan betales godtgørelse. Det er selvfølgelig et krav, at reklamationen er berettiget, og at manglen ikke er opstået som følge af en fejlagtig brug af produktet eller anden skadeforvoldende adfærd.

Vi betaler godtgørelse for de udgifter, du har haft som kunde i forbindelse med tilbagesendelsen af produkter med fejl under forudsætning af, at en sådan omkostning er rimelig. For at kunne godtgøre udgifter skal disse dokumenteres af dig som kunde med en kvittering eller et lignende dokument. Vi accepterer udelukkende tilbagesendelse af produkter, som returneres i forsvarlig emballage/originalemballage, og som sendes til følgende adresse: PhotoBox Box 9145 SE-202 26 Malmø Sverige. Bemærk! Vi modtager ikke pakker sendt pr. efterkrav eller lignende.

GÆLDENDE LOV OG TVISTER

Disse Almindelige Betingelser skal anvendes og fortolkes i overensstemmelse med dansk lovgivning.

Tvister vedrørende disse Almindelige betingelser eller vedrørende betingelserne for produkter og tjenester fra os skal afgøres af de danske domstole.

Information fra EU vedr. onlinetvistbilæggelse kan findes her: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

SPØRGSMÅL, KOMMENTARER OG KLAGER

Du er velkommen til at kontakte os ved at sende en e-mail til kundeservice-dk@photobox.com, hvis du har spørgsmål, kommentarer eller klager vedrørende de Almindelige Betingelser eller vedrørende materiale, der findes på Webstedet.


10 % rabat på din første ordre

når du tilmelder dig vores nyhedsbrev!

Din e-mailadresse

Ved at fortsætte accepterer du vilkårene, og at du har læst privatlivspolitikken. Denne hjemmeside er beskyttet af reCAPTCHA, og Googles fortrolighedspolitik og vilkår gælder.

Bliv en del af vores fællesskab

 • Facebook Photobox
 • Instagram Photobox

Sikker betaling

 • mastercard
 • american express
 • paypal
 • visa

Vores brands

 • Photobox
 • Hofmann

  © Photobox 2023, Den registrerede virksomhedsadresse er Nanteuil le Haudoin (60440), ZAC du Ferrier Alleé des Primevères.
  Bemærk: Dette er vores registrerede virksomhedsadresse. Du kan ikke sende varer retur eller kundespørgsmål til denne adresse.
  Brugsvilkår & Privatlivspolitik opdateret og trådt i kraft den 25. maj 2018. v3.1